จุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย WIFI
 
วิธีการ Setup TU Wireless
การใช้งานเครือข่าย TU-Net
สถานภาพระบบเครือข่าย
Webmail
Intranet
Remote Access
Internet Account
วิธีการ setup Modem
 
กลุ่มเบอร์โทรศัพท์หมุนโมเด็ม
กลุ่มเบอร์โทรศัพท์พร้อมเบอร์โทรภายในกลุ่มที่สามารถใช้งานได้
  กลุ่มที่ 1 : 0-2623-5010 48 คู่สาย
 

กลุ่มที่ 2 : 0-2623-5050

50 คู่สาย
 

กลุ่มที่ 3 : 0-2623-5200

32 คู่สาย
 

กลุ่มที่ 4 : 0-2700-0111

240 คู่สาย
     
  สำหรับผู้ใช้บริการที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ คุณพิเชฐ คูชลธารา
โทร. 0-2613-3424 หรือ e-mail :chet@tu.ac.th
   
   
เบอร์โทรศัพท์ & อีเมล์ สำหรับติดต่อแจ้งปัญหา
 
ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์
0-2696-5005 ถึง 6
อีเมล์
sak@tu.ac.th
  must@tu.ac.th
    pigoro@tu.ac.th
ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์
0-2613-3452 ถึง 3
อีเมล์
mod@tu.ac.th
  mitt@tu.ac.th
    dan@tu.ac.th
 
***  ในกรณีที่พบปัญหา ติดต่อสอบถามเบื้องต้น ได้ที่ห้องบริการทุกจุด
   
 
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อ และการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28/04/53