1. ตรวจสอบว่ามี Folder ของ Dial-Up Networking อยู่ใน Control Panel หรือไม่ โดยการเลือก Start / Setting / Control Panel ดังภาพ

 

2. การติดตั้ง Folder ของ dial-up Networking สำหรับเครื่องที่ยังไม่มี มีขั้นตอนดังนี้
  • เปิด Control Panel โดยการเลือก Start แล้วเลื่อนแถบสีไปที่ Setting แล้วเลือก Control Panel
  • เลือก Add/Remove Program

   

   

  • คลิกที่ Windows Setup
 
  • นำเมาส์ไปคลิกที่ Communications ให้เกิดแถบสีน้ำเงิน แล้วกดปุ่ม Detail
 
  • คลิกให้มีเครื่องหมายถูก หน้าช่อง Dial-up Networking ดังภาพ แล้วกดปุ่ม OK
 
3. สร้าง Connection
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ Dial-up Networking จาก My Computer
 
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ Make New Connection
 
  • กำหนดชื่อ โดยอาจจะตั้งเป็น TU Connection ดังภาพ
  • กดปุ่ม Configure เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ดังภาพ
 
  • เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK
  • เลือก Next เพื่อกำหนดค่าอื่นต่อไป
  • ใส่รหัสพื้นที่ และเบอร์โทรศัพท์ดังภาพ แล้วกด Next
 
4. เริ่มใช้งาน
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ TU Connection ที่เราสร้างขึ้น
  • ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  • กดปุ่ม Connect