Accessibility Tools

  • อบรม Ms Sway

   อบรม Ms Sway

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
   📣 การใช้งาน Microsoft Sway (สำหรับบุคลากรและนักศึกษา)
   🚩วันที่ 21 ธันวาคม 2566 , เวลา 13.00-16.00 น.
   📍ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 109 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มธ.(ศูนย์รังสิต)
  • ออกแบบ Infographic

   ออกแบบ Infographic

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
   📣 การสร้างและออกแบบ Infographic ขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1)
   🚩วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 , เวลา 09.00-16.00 น.
   📍อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)
  • รับสมัครงาน

   รับสมัครงาน

   รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   🔹 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
   🔸 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   รายละเอียดรับสมัคร /
   ใบสมัคร
   🚩หมายเหตุ : วันที่ 29 -30 พ.ย. 2566 ไม่สามารถสมัครงานได้เนื่องจาก งานการเงิน กองคลัง งดติดต่อราชการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
  • รับชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2564

   รับชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2564

   ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน สามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ 2564 ได้ที่ YouTube Channel : Thammasat University
  • นศ.แนะนำกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

   นศ.แนะนำกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

   สทส. ได้จัดเตรียมห้องสตูดิโอเสมือนพร้อมเซ็ตฉาก ให้งานสื่อสารองค์กร ได้นำทีมงานและนักศึกษา มาใช้ห้องสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio Room) เพื่องาน " พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔"
  • คณะสาธารณสุขดูงาน

   คณะสาธารณสุขดูงาน

   ขอต้อนรับคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสตูดิโอเสมือน ที่ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิทยบริการ
  • ปัญหาการใช้งาน SPSS

   ปัญหาการใช้งาน SPSS

   พบปัญหาการใช้งาน SPSS อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะกลับมาปกติอีกครั้งในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก
  • งานเกษียณอายุราชการบุคลากร

   งานเกษียณอายุราชการบุคลากร

   งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ "เกษียณสุขใจ สายใยผูกพัน" สนง.ศูนย์เทคโนโลสารสนเทศฯ วันที่ 29 กันยายน 2566
  • สทส.ซ้อมหนีไฟ

   สทส.ซ้อมหนีไฟ

   สทส. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การดับเพลิงและหนีไฟ" ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน สทส. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารวิทยบริการ (มธ. ศูนย์รังสิต)
  • ม.มหิดลศึกษาดูงาน

   ม.มหิดลศึกษาดูงาน

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และ สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • บริการด้าน IT

   บริการด้าน IT

   บริการด้าน IT ที่ สทส. มีให้บริการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Internal Audit ISO 27001

   Internal Audit ISO 27001

   สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ ตรวจ Internal Audit ISO 27001 ระหว่าง วันที่ 16-17 ส.ค. 66 เวลา 09.00-16.00 น.
  • แจ้งเตือนการใช้บริการพื้นที่บน Google

   แจ้งเตือนการใช้บริการพื้นที่บน Google

   เนื่องจากสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ ตรวจพบมีผู้ใช้งานใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการตรวจสอบปริมาณการใช้งานบนพื้นที่ Google
  • งดบริการพิมพ์งาน

   งดบริการพิมพ์งาน

   แจ้งงดให้บริการพิมพ์งานชั่วคราว (ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต) เพื่อทำการปรับปรุงโควตาพิมพ์งานนักศึกษา ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 สามารถใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
  • ห้อง Virtual Studio

   ห้อง Virtual Studio

   ขอเชิญชวนคณาจารย์ มธ.ใช้บริการห้อง Virtual Studio แหล่งเรียนรู้ภายในห้องสตูดิโอเสมือนจริง ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย
  • Video TuGreatApp

   Video TuGreatApp

   สามารถรับชม VDO สาธิตวิธีจดทะเบียนผ่าน TU GREATS APP และสามารถดูคู่มือการใช้งาน TU GREATS APP ได้
  • WCAG 2.2

   WCAG 2.2

   WCAG 2.2 "เกณฑ์ความสำเร็จระดับ AA ความสอดคล้องระดับกลาง" ถ้าต้องการให้ Website ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ควรทำอย่างไร?
  • WCAG 2.2

   WCAG 2.2

   การประเมินคุณภาพเว็บไซต์และวิธีการแก้ไขปัญหา การประเมินเว็บไซต์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA
  • WCAG 2.2

   WCAG 2.2

   WCAG 2.2 คืออะไร? เป็นแนวทางการพัฒนา website ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยย่อมาจาก Web Content Accessibility Guidelines
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ

   แบบสำรวจความพึงพอใจ

   แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์/Moodle/บริการเครือข่ายไร้สาย (สำหรับนักศึกษา)
  • ISMS

   ISMS

   สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับ "ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ห้อง Data Center ISO/IEC 27001:2013"
  • ICT-TU Helpdesk

   ICT-TU Helpdesk

   รับแจ้งปัญหาด้าน IT เชิญแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับ ICT-TU Helpdesk http://nav.cx/hsDsO2I
  • TU GREATS App

   TU GREATS App

   อาจารย์สามารถจัดการสร้างกลุ่มเรียนร่วมจากกลุ่มเรียนต่างๆ ที่อาจารย์เป็นผู้สอนได้เอง และสามารถตรวจสอบกลุ่ม/วิชาบน TU GREATS App ได้แล้ววันนี้
  • Password Policy

   Password Policy

   การสร้างมาตรฐานสำหรับรหัสผ่านที่คาดเดายาก การป้องกันรหัสผ่านเหล่านั้นและความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
  • Microsoft Form Branching

   Microsoft Form Branching

   วิธีการใช้งาน VDO สาธิตการทำ Branching บน Microsoft Form
  • SPSS

   SPSS

   นักศึกษาและบุคลากร มธ. สามารถใช้บริการโปรแกรม SPSS ได้แล้ววันนี้ (ให้บริการเฉพาะ On Site) ที่ - ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
  • Windows11 Update

   Windows11 Update

   แจ้งเตือนและให้คำแนะนำ Windows11 Update Patch 22H2 ใช้ TU WiFi ไม่ได้
  • MineCraft

   MineCraft

   เปิดสนามปะลองไอเดีย Minecraft Hackathon Microsoft ตามหาตัวแทนทีมระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ Microsoft : Minecraft Hackathon Education Edition
  • รวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ

   รวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ

   แหล่งรวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ ของ สทส. 💻สามารถดูย้อนหลังได้ตามหัวข้อเรื่องการอบรม
  • Microsoft Azure

   Microsoft Azure

   Microsoft Azure บริการ cloud ที่เหมะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • Office365

   Office365

   ดาวน์โหลดฟรี Microsoft Office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มธ. (ปัจจุบัน)
  • การเชื่อมต่อ TU Wi-Fi

   การเชื่อมต่อ TU Wi-Fi

   วิธีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน TU Wi-Fi บนอุปกรณ์ และคู่มือ
  • เว็บไซต์จับคู่สี

   เว็บไซต์จับคู่สี

   แนะนำเว็บไซต์จับคู่สีเพื่อใช้ในการออกแบบง่ายๆ ที่จะทำให้งานของคุณดูดี
  • MS Teams Update

   MS Teams Update

   Microsoft Teams มีการอัพเดต Feature ใหม่ชื่อ Pop Out Mode ที่สามารถแยกหน้าจอของ Content กับ Console ออกจากกัน
  • Policy : PC/นโยบายผู้ใช้งาน

   Policy : PC/นโยบายผู้ใช้งาน

   นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO / IEC 27001
  • การเข้าใช้งานระบบอีเมล์ มธ.

   การเข้าใช้งานระบบอีเมล์ มธ.

   วิธีเข้าใช้ Email ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://email.tu.ac.th เลือก "ระบบอีเมลใหม่"
  • แอพเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

   แอพเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

   แอพที่สามารถพัฒนากันเองได้ด้วย Power Automate และ Sharepoint เพื่อคณะและหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ICT-TU Helpdesk : @icttuhelpdesk
  • Microsoft Forms ของ มธ.

   Microsoft Forms ของ มธ.

   Microsoft Teams สามารถสร้าง Quiz และ Forms ได้รวมกันทั้งหมด 400 Forms (รวมทั้ง Forms ที่อยู่ในถังขยะ)
  • Microsoft Project

   Microsoft Project

   นักศึกษาและบุคลากร มธ. สามารถ Download Microsoft Project ได้ที่ Azure dev tool for teaching
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   การมอบหมายการบ้านด้วย Microsoft Teams Assignment
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ด้วยสถานการณ์ COVID-19 และฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ ขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
  • บริการห้องเรียนไฮบริด (Hybrid Learning Room)

   บริการห้องเรียนไฮบริด (Hybrid Learning Room)

   ห้องเรียนไฮบริดซึ่งเชื่อมต่อการเรียนรู้ online และ onsite อย่างไร้รอยต่อสัมผัสบรรยากาศและอรรถรสการเรียนรู้เสมือนหนึ่งได้นั่งเรียนร่วมกัน
  • เก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive

   เก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive

   อีกหนึ่งช่องทางในการเก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive
  • ระบบ Login TU Wi-Fi

   ระบบ Login TU Wi-Fi

   ปรับปรุงระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication หรือการ Login) เพื่อรองรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกในการนำอุปกรณ์ไอทีพกพาประเภทต่าง ๆ ใช้ในมหาวิทยาลัย
  • ICT-TU Clinic

   ICT-TU Clinic

   บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมฯ การใช้งานและติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมธ. รวมถึงแนะนำบริการสารสนเทศอื่น ๆ
  • Adobe CC ภายใต้เครือข่าย มธ.

   Adobe CC ภายใต้เครือข่าย มธ.

   สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ใช้ซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

   ใช้ซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

   เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
  • Adobe Creative Cloud

   Adobe Creative Cloud

   โปรแกรม Adobe Creative Cloud เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อสารเรียนการสอนแบบดิจิทัล
  • ปัญหาการใช้ Adobe

   ปัญหาการใช้ Adobe

   วิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน Adobe ของ มธ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ICT-TU Helpdesk : @icttuhelpdesk
  • TU Moodle

   TU Moodle

   เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม TU Moodle

  Software License for TU


   - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย

   - โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

   - ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.

  ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.

   - แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  MICROSOFT OFFICE365

  MICROSOFT OFFICE365

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

  ADOBE CREATIVE CLOUD

  ADOBE CREATIVE CLOUD

  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.adobe.com/th_en/

  ดาวน์โหลดคู่มือ : Download

  เฉพาะบนเครือข่าย (Internet) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

  MICROSOFT

  MICROSOFT

  ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

  GSUITE FOR EDUCATION

  GSUITE FOR EDUCATION

  แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://mail.google.com/mail   Sign in ด้วย

   

  Helpdesk  IT Support

  Things you should know before you start

  สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น.


  รายละเอียด

  Wednesday 08 November 2023
  No events were found

  ICT Philosophy


  ICT's Philosophy - Our ICT 's mission Philosophy

  ICT's Philosophy

  Our ICT 's mission Philosophy

  Smart Human - Smart Human

  Smart Human

  Smart Human

  Smart Application - Smart Application

  Smart Application

  Smart Application

  Smart Infrastructure - Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure


  ICT Philosophy

  ICT Philosophy

  Our ICT's, Mission Philosophy


   

  Smart Human

  Smart Human

  Smart Human


  Smart Application

  Smart Application

  Smart Application


   

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure


   

  • จองห้องประชุมออนไลน์

   ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   รายละเอียด
  • ห้อง Virtual Studio

   ห้องสตูดิโอเสมือน เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

   รายละเอียด
  • กิจกรรม/ฝึกอบรม

   ปฏิทินกิจกรรมเพื่อดูวันที่จัดอบรมของกิจกรรมต่าง ๆ ของ สทส.

  • DATA WAREHOUSE

   ระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล

   รายละเอียด
  • ห้องบริการคอมพิวเตอร์

   สทส. มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ในโลกโซเชียล หรือเรียน Online

   รายละเอียด
  December 2023
  S M T W T F S
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31

  Office 365 / e-mail

  Office365 นักศึกษา

  E-mail นักศึกษา Office365 สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
  รายละเอียด

  Office 365 บุคลากร

  Office365 สำหรับบุคลากรที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
  รายละเอียด

  e-mail บุคลากร

  บริการ E-mail Outlook เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รายละเอียด

  Our school goals

  ช่อง youtube สทส

  สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้

  สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

  รายละเอียด