• RESTfulAPI

   RESTfulAPI

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📣 เรื่อง "การพัฒนา RESTful API" รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 , เวลา 09.00-16.00 น.
  • SQL Server

   SQL Server

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 📣 "การบูรณการข้อมูลด้วย SQL Server Integration Service" วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
  • Workshop on Create Student Engagement Using Mentimeter

   Workshop on Create Student Engagement Using Mentimeter

   ขอเชิญบุคลากร มธ. เข้าร่วมอบรม Workshop on Create Student Engagement Using Mentimeter 🕜 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 , เวลา 13.30-15.30 น.
  • พิธีวางพวงมาลา

   พิธีวางพวงมาลา

   สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 มกราคม 2566
  • งดบริการพิมพ์งาน

   งดบริการพิมพ์งาน

   งดให้บริการพิมพ์งาน ในวันที่ 7-8 มกราคม 2566 "เพื่อทำการเพิ่มโควตาพิมพ์งานเทอม 2" 📌สามารถใช้งานได้อีกครั้งใน วันที่ 9 มกราคม 2566
  • PDPA

   PDPA

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สำหรับบุคลากร มธ.)" 🔰แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams🔰
  • ว้นสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565

   ว้นสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565

   วันสุดท้ายของปีแล้ว สิ่งใดที่ไม่ดี ขอให้ทุกท่านจงทิ้งไว้กับปี 2565 นี้ ในปีใหม่ 2566 ขอให้เริ่มต้นใหม่ ขอให้ปีนี้นำแรงบันดาลใจ และความสุขมาให้กับทุกท่านและครอบครัวของท่าน
  • TU GREATS App

   TU GREATS App

   อาจารย์สามารถจัดการสร้างกลุ่มเรียนร่วมจากกลุ่มเรียนต่างๆ ที่อาจารย์เป็นผู้สอนได้เอง และสามารถตรวจสอบกลุ่ม/วิชาบน TU GREATS App ได้แล้ววันนี้
  • Surface

   Surface

   สิทธิ์พิเศษ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. เท่านั้น! ซื้อ Surface ในราคาพิเศษ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น พบกันได้ที่ ตึก SC ชั้น 2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์
  • Password Policy

   Password Policy

   การสร้างมาตรฐานสำหรับรหัสผ่านที่คาดเดายาก การป้องกันรหัสผ่านเหล่านั้นและความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
  • MS Benefits for TU

   MS Benefits for TU

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Microsoft Benefits for TU" เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์สามารถทราบถึงสิทธิประโยชน์ของ Microsoft สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • MS Excel

   MS Excel

   เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ด้วย Microsoft Excel จุใจกับการใช้สูตร Excel สำหรับการทำงาน
  • Microsoft Form Branching

   Microsoft Form Branching

   วิธีการใช้งาน VDO สาธิตการทำ Branching บน Microsoft Form
  • Quota Print

   Quota Print

   บริการ Print เอกสารสำหรับนักศึกษา มธ. มีโควต้าสำหรับนักศึกษา เทอมละ 100 บาท
  • SPSS

   SPSS

   นักศึกษาและบุคลากร มธ. สามารถใช้บริการโปรแกรม SPSS ได้แล้ววันนี้ (ให้บริการเฉพาะ On Site) ที่ - ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
  • Windows11 Update

   Windows11 Update

   แจ้งเตือนและให้คำแนะนำ Windows11 Update Patch 22H2 ใช้ TU WiFi ไม่ได้
  • MineCraft

   MineCraft

   เปิดสนามปะลองไอเดีย Minecraft Hackathon Microsoft ตามหาตัวแทนทีมระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ Microsoft : Minecraft Hackathon Education Edition
  • รวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ

   รวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ

   แหล่งรวมวีดีโอการอบรมต่าง ๆ ของ สทส. 💻สามารถดูย้อนหลังได้ตามหัวข้อเรื่องการอบรม
  • Microsoft Azure

   Microsoft Azure

   Microsoft Azure บริการ cloud ที่เหมะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • Office365

   Office365

   ดาวน์โหลดฟรี Microsoft Office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มธ. (ปัจจุบัน)
  • ICT-TU Helpdesk

   ICT-TU Helpdesk

   รับแจ้งปัญหาด้าน IT เชิญแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับ ICT-TU Helpdesk http://nav.cx/hsDsO2I
  • การเชื่อมต่อ TU Wi-Fi

   การเชื่อมต่อ TU Wi-Fi

   วิธีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน TU Wi-Fi บนอุปกรณ์ และคู่มือ
  • เว็บไซต์จับคู่สี

   เว็บไซต์จับคู่สี

   แนะนำเว็บไซต์จับคู่สีเพื่อใช้ในการออกแบบง่ายๆ ที่จะทำให้งานของคุณดูดี
  • MS Teams Update

   MS Teams Update

   Microsoft Teams มีการอัพเดต Feature ใหม่ชื่อ Pop Out Mode ที่สามารถแยกหน้าจอของ Content กับ Console ออกจากกัน
  • เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์

   เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์

   แจ้งเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ตามปกติ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เรื่องการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  • Policy : PC/นโยบายผู้ใช้งาน

   Policy : PC/นโยบายผู้ใช้งาน

   นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO / IEC 27001
  • การเข้าใช้งานระบบอีเมล์ มธ.

   การเข้าใช้งานระบบอีเมล์ มธ.

   วิธีเข้าใช้ Email ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://email.tu.ac.th เลือก "ระบบอีเมลใหม่"
  • TU Greats App

   TU Greats App

   นักศึกษาธรรมศาสตร์สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผ่าน TU Greats App
  • แอพเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

   แอพเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

   แอพที่สามารถพัฒนากันเองได้ด้วย Power Automate และ Sharepoint เพื่อคณะและหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ICT-TU Helpdesk : @icttuhelpdesk
  • Microsoft Forms ของ มธ.

   Microsoft Forms ของ มธ.

   Microsoft Teams สามารถสร้าง Quiz และ Forms ได้รวมกันทั้งหมด 400 Forms (รวมทั้ง Forms ที่อยู่ในถังขยะ)
  • Microsoft Project

   Microsoft Project

   นักศึกษาและบุคลากร มธ. สามารถ Download Microsoft Project ได้ที่ Azure dev tool for teaching
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   การมอบหมายการบ้านด้วย Microsoft Teams Assignment
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

   ด้วยสถานการณ์ COVID-19 และฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ ขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
  • บริการห้องเรียนไฮบริด (Hybrid Learning Room)

   บริการห้องเรียนไฮบริด (Hybrid Learning Room)

   ห้องเรียนไฮบริดซึ่งเชื่อมต่อการเรียนรู้ online และ onsite อย่างไร้รอยต่อสัมผัสบรรยากาศและอรรถรสการเรียนรู้เสมือนหนึ่งได้นั่งเรียนร่วมกัน
  • เก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive

   เก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive

   อีกหนึ่งช่องทางในการเก็บรูปภาพบนมือถือขึ้น Cloud ด้วย OnedDrive
  • ช่องทางคัดกรอง covid-19

   ช่องทางคัดกรอง covid-19

   จากสถานการณ์ COVID-19 หนึ่งช่องทางสำหรับคัดกรองผ่าน LINE Chatbot - TU Covid 19 ให้ระบบได้เก็บข้อมูลของท่าน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงไปด้วยกัน
  • ระบบ Login TU Wi-Fi

   ระบบ Login TU Wi-Fi

   ปรับปรุงระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication หรือการ Login) เพื่อรองรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกในการนำอุปกรณ์ไอทีพกพาประเภทต่าง ๆ ใช้ในมหาวิทยาลัย
  • การเรียนการสอนออนไลน์

   การเรียนการสอนออนไลน์

   ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว สนง.ศูนย์ฯ ขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนออนไลน์
  • ICT-TU Clinic

   ICT-TU Clinic

   บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมฯ การใช้งานและติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมธ. รวมถึงแนะนำบริการสารสนเทศอื่น ๆ
  • Adobe CC ภายใต้เครือข่าย มธ.

   Adobe CC ภายใต้เครือข่าย มธ.

   สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ใช้ซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

   ใช้ซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

   เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
  • Adobe Creative Cloud

   Adobe Creative Cloud

   โปรแกรม Adobe Creative Cloud เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อสารเรียนการสอนแบบดิจิทัล
  • ปัญหาการใช้ Adobe

   ปัญหาการใช้ Adobe

   วิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน Adobe ของ มธ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ICT-TU Helpdesk : @icttuhelpdesk
  • TU Moodle

   TU Moodle

   เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม TU Moodle

  Software License for TU


   - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย

   - โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

   - ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.

  ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.

   - แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  MICROSOFT OFFICE365

  MICROSOFT OFFICE365

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Office365 ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่างๆ มากมาย


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

  ADOBE CREATIVE CLOUD

  ADOBE CREATIVE CLOUD

  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.adobe.com/th_en/

  ดาวน์โหลดคู่มือ : Download

  เฉพาะบนเครือข่าย (Internet) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

  MICROSOFT

  MICROSOFT

  ซอฟต์แวร์ฟรีจาก Microsoft สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา มธ.


  ดาวน์โหลดได้ที่ : https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

  GSUITE FOR EDUCATION

  GSUITE FOR EDUCATION

  แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://mail.google.com/mail   Sign in ด้วย

   

  Helpdesk  IT Support

  Things you should know before you start

  สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น.


  รายละเอียด

  โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

  ICT Philosophy


  ICT's Philosophy - Our ICT 's mission Philosophy

  ICT's Philosophy

  Our ICT 's mission Philosophy

  Smart Human - Smart Human

  Smart Human

  Smart Human

  Smart Application - Smart Application

  Smart Application

  Smart Application

  Smart Infrastructure - Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure


  ICT Philosophy

  ICT Philosophy

  Our ICT's, Mission Philosophy


   

  Smart Human

  Smart Human

  Smart Human


  Smart Application

  Smart Application

  Smart Application


   

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure

  Smart Infrastructure


   

  • จองห้องประชุมออนไลน์

   ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   รายละเอียด
  • ห้อง Virtual Studio

   ห้องสตูดิโอเสมือน เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

   รายละเอียด
  • กิจกรรม/ฝึกอบรม

   ปฏิทินกิจกรรมเพื่อดูวันที่จัดอบรมของกิจกรรมต่าง ๆ ของ สทส.

  • DATA WAREHOUSE

   ระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล

   รายละเอียด
  • ห้องบริการคอมพิวเตอร์

   สทส. มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ในโลกโซเชียล หรือเรียน Online

   รายละเอียด
  February 2023
  S M T W T F S
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28

  Office 365 / e-mail

  Office365 นักศึกษา

  E-mail นักศึกษา Office365 สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
  รายละเอียด

  Office 365 บุคลากร

  Office365 สำหรับบุคลากรที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
  รายละเอียด

  e-mail บุคลากร

  บริการ E-mail Outlook เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รายละเอียด

  Our school goals

  ช่อง youtube สทส

  สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้

  สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

  รายละเอียด